เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ จัดอบรมการทำเกษตรดีที่เหมาะสม
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ จัดอบรมการทำเกษตรดีที่เหมาะสม เมื่อวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๗  นายบัว  อินทร์ภู่  ช่างระดับ  ๘ นางวารี  สุขธนะ  พนักงานวิชาชีพ  ระดับ  ๗  และ นายบุญสี  ศรีกุล  ช่างชำนาญการระดับ ๔ ร่วมกับกรมการข้าว  จังหวัดอุดรธานี  จัดอบรมการทำเกษตรดีที่เหมาะสม  ที่บ้านโคกน้อย  ตำบลโคกใหญ่  ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 19

เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบพันธุ์ปลาดุก
กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ มอบพันธุ์ปลาดุกโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน        เมื่อวันที่   ๑   เมษายน   ๒๕๕๗  นายนภฤทธิ์   ผดุงศรี   หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา   นาย ไพฑูรย์ กุลรักษา ช่าง ระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นายประดิษฐ์  มีนารัตน์  ช่างระดับ ๗  และนายบุญสี   ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 16

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมลงนาม MOU และ Group Training
กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมลงนาม MOU และ Group Training   เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นายภิญโญ  ทองสิงห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บริหาร พร้อมด้วย นายกำพล  ฝ้ายขาว  หัวหน้าแผนกโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์นายโยธิน   วิโรจน์สิริกุล  วศ. ๘ กบอ-ฟ.  และ  นายบุญสี   ศรีกุล  ช่างชำนาญระดับ ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 15

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗  จิตอาสาเขื่อนอุบลรัตน์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
จิตอาสาเขื่อนอุบลรัตน์เลี้ยงอาหารกลางวัน  เดือน มีนาคม  ที่ โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา  ตำบลบ้านดง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น             เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๗   นายวนิช  แสงสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.)   เป็นประธานนำเลี้ยงอาหารกลางวัน ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 34

ระหว่างวันที่ ๒๗ และ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เขื่อนอุบลรัตน์ ฝึกซ้อมหนีไฟ
อฟอ. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ  เขื่อนอุบลรัตน์  ประจำปี  ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่เขื่อนอุบลรัตน์                  ระหว่างวันที่  ๒๗ และ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (อฟอ.)  ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี ๒๕๕๗  เขื่อนอุบลรัตน์  ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 1484