วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ สนับสนุนโครงการโรงเรียนต้นแบบ
โครงการโรงเรียนต้นแบบ วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  นายศักกิ์ประยงค์  จันทร์โสม  ช่างระดับ  ๗  และนายบุญสี  ศรีกุล  ช่างชำนาญการระดับ  ๔  เป็นผู้แทน กฟผ.มอบเช็คสนับสนุนโครงการโรงเรียนต้นแบบ  กฟผ.  แหล่งเรียนรู้เพื่อโลกยั่งยืนแก่โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  เป็นเงิน  ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 33

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ต้อนรับคณะชุมชนตำบลลาดบัวขาวและชุมชนคลองไผ่
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์  ต้อนรับคณะชุมชนตำบลลาดบัวขาวและชุมชนคลองไผ่   ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประยูร  วิลัย  หัวหน้ากองเดินเครื่อง  (กดคอ-ฟ.)  โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วย นายสมัย  สมหวัง  วิทยากรระดับ ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 49

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมบวชป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์  ร่วมบวชป่าและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ  ๘๒  พรรษา เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นายไพฑูรย์  กุลรักษา  ช่างระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  และนายบุญสี  ศรีกุล  ช่างชำนาญการ ระดับ ๔ เป็นผู้แทน  กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์  ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 42

เมื่อ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อฟอ. นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมถวายเทียน
อฟอ.  นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗   ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นำพาคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนอุบลรัตน์  ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา  จำนวน ๘ วัด  เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป เมื่อ ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 582

เมื่อวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัย
หน่วยงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยครั้งที่ ๒๘   ภายใต้แนวคิด ”วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย  เทิดไท้สถาบัน” รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศและรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ ...อ่านต่อ
จำนวนผู้อ่าน 605